POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A SC SERVICE MULTIMARCA SRL

 

   Cum colectăm datele tale personale?

   SC SERVICE MULTIMARCA SRL din România prelucrează datele tale personale, printre altele, în următoarele situaţii:

 • dacă ne contactezi direct, de exemplu prin intermediul website-ului www.serviceauto-multimarca.ro sau prin intermediul liniilor noastre telefonice de asistenţă pentru clienţi, pentru a solicita informaţii despre produsele şi serviciile noastre;
 • dacă achiziţionezi un produs sau un serviciu direct de la;
 • dacă răspunzi la campaniile noastre de marketing direct, de exemplu prin completarea unui card de răspuns sau prin introducerea datelor online pe unul website-ul noastru;
 • dacă datele tale personale sunt transferate de la dealerii autorizaţi sau de la alte terţe părţi;
 • dacă am achiziţionat datele tale personale din alte surse (de exemplu, brokeri de adrese comerciale).

 

   Dacă oferi informaţii în numele unei alte persoane, trebuie să te asiguri că aceasta a primit prezenta politică de confidenţialitate înainte de a face acest lucru. Dacă ai sub 16 ani, te rugăm să nu ne trimiţi nicio informaţie cu excepţia cazului în care ai permisiunea părintelui sau a tutorelui tău să faci acest lucru.


Te rugăm să ne ajuţi să-ţi actualizăm informaţiile aducându-ne la cunoştinţă orice modificare a datelor de contact sau a preferinţelor tale.

     Ce informaţii putem colecta despre tine?

   Următoarele tipuri de informaţii despre tine pot fi colectate prin intermediul diferitelor servicii şi canale de contact descrise în această politică de confidenţialitate:

 • detalii de contact: adresare, nume, iniţiale, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail, număr de fax;
 • date cu caracter personal: data naşterii, statutul familial, membrii familiei, permis de conducere (tip), profesie, test drive, pasiuni, metoda preferată de plată, canalul de contact preferat, VIN (serie şasiu), numele companiei;
 • interese: informaţiile pe care ni le furnizezi despre interesele tale, inclusiv tipul de automobil care te interesează;
 • date privind utilizarea website-ului şi a informaţiilor comunicate: cum utilizezi website-ul nostru şi dacă deschizi sau transmiţi comunicările noastre mai departe, inclusiv informaţiile colectate prin cookie-uri şi alte tehnologii de monitorizare (poţi accesa Politica de cookie-uri dând click aici);
 • informaţii despre vânzări şi servicii: informaţii referitoare la achiziţii, inclusiv dealerul preferat, ID-ul clientului şi numărul de contract, suport şi service, inclusiv plângeri şi reclamaţii;
 • utilizarea dispozitivului şi a serviciului: cum utilizezi dispozitivul mobil şi serviciul oferit pe dispozitiv;
 • detalii de configurare a automobilului: informaţii despre caracteristicile şi setările curente ale automobilului tău (identificat prin numărul de înmatriculare al automobilului);
 • informaţii tehnice ale automobilului: informaţii despre cum funcţionează sau au funcţionat motorul şi sistemele din interiorul automobilului, nivelul de încărcare al rezervorului, distanţa rămasă de parcurs (cu viteză constantă), datele RTTI (Informaţii din trafic în timp real), temperatura exterioară, kilometrajul, viteza medie;
 • informaţii privind locaţia dispozitivului/ automobilului: locaţia automobilului sau a dispozitivului mobil.

 

     Cum pot fi folosite datele tale?

   Utilizarea datelor personale în conformitate cu legile UE privind protecţia datelor trebuie să fie justificată prin unul dintre numeroasele „temeiuri” legale şi suntem obligaţi să stabilim aceste temeiuri pentru fiecare utilizare, prin intermediul acestei politici. O explicaţie a domeniului de aplicare a temeiurilor disponibile poate fi găsită dând click aici. Prezentăm temeiurile pe care le folosim pentru a justifica fiecare utilizare a informaţiilor tale în fiecare caz.

     Relaţii clienţi şi marketing – pentru a răspunde întrebărilor tale şi a-ţi aduce ştiri şi oferte.


SERVICE AUTO MULTIMARCA colectează date de contact, detalii personale, interese, informaţii privind utilizarea website-ului şi a comunicaţiilor, informaţii despre istoricul clientului, precum şi date privind utilizarea dispozitivelor şi a serviciilor. În plus, poate utiliza informaţiile despre vânzări şi service, detaliile de configurare a automobilului şi informaţiile tehnice despre automobile, pe care le primeşte de la tine prin intermediul website-ului https://serviceauto-multimarca.ro/, a Serviciilor ConnectedDrive sau prin intermediul dealerului, precum şi informaţii despre momentul în care expiră produsul tău financiar actual, pentru a determina ce noutăţi şi oferte sunt de interes pentru tine şi pentru a te contacta în legătură cu aceste oferte în conformitate cu preferinţele tale de marketing. SERVICE AUTO MULTIMARCA poate comunica aceste informaţii dealerilor pentru a urmări solicitările tale şi pentru a-ţi pune la dispoziţie mai multe oferte specifice. Dacă ne dai consimţământul, îţi vom crea profilul individual prin intermediul procedurii statistice pentru a-ţi pune la dispoziţie oferte personalizate.

 

     Justificarea utilizării: consimţământ; interes legitim.


Interes legitim: această prelucrare se bazează pe interesul legitim al SERVICE AUTO MULTIMARCA în scopul de a promova şi de a oferi informaţii despre produsele şi serviciile proprii. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale clienţilor actuali şi ale clienţilor potenţiali au fost evaluate în raport cu interesul SERVICE AUTO MULTIMARCA de a prelucra date personale în scopul identificat.

   Alegere: consimţământul de marketing, inclusiv pentru canalele de comunicare şi analiză, poate fi oricând retras cu efect pe viitor. Clientul poate de asemenea să se opună prelucrării în scopuri de marketing direct.

 

     Vânzări şi service de automobile 

     – pentru a procesa vânzarea, a-ţi configura şi a-ţi întreţine automobilul.


Dealerii vor obţine datele de contact, detaliile de configurare a automobilului, informaţiile tehnice despre automobil şi informaţiile privind vânzările şi serviciile, precum şi informaţii despre istoricul clientului atunci când achiziţionezi, beneficiezi de service sau repari un automobil prin intermediul acestora, ca parte a vânzării sau a service-ului, inclusiv solicitări de garanţie şi verificări regulate, şi le vor folosi pentru a furniza serviciile pe care le soliciţi şi pentru a te notifica privind aspectele legate de automobilul tău. Aceste informaţii pot fi accesate de SERVICE AUTO MULTIMARCA pentru a soluţiona problemele tehnice sau de altă natură legate de furnizarea acestor servicii.


Operatorii menţionaţi anterior pot primi, de asemenea, informaţii limitate privind localizarea automobilului în timpul procesului de reparare, care vor fi utilizate doar în conformitate cu măsurile de protecţie privind informaţiile de localizare.

   Furnizarea datelor personale care au ca finalitate vânzarea şi service-ul pentru automobile este o cerinţă contractuală şi refuzul de a le furniza va afecta derularea corectă a contractului sau o va face chiar imposibilă.


Justificarea utilizării: executarea contractului; interes legitim Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.


Interes legitim: această prelucrare se bazează pe interesul legitim al SERVICE AUTO MULTIMARCA de a menţine cele mai înalte standarde de vânzare, service şi produse. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale clienţilor au fost evaluate în raport cu interesul SERVICE AUTO MULTIMARCA de a prelucra datele clienţilor în scopul identificat.


Alegere: clientul poate să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal din motive legate de situaţia sa particulară în orice moment. 

 

     Respectarea solicitărilor obligatorii de furnizare a informaţiilor tale 

     – pentru a ne conforma obligaţiilor legale faţă de autorităţile care aplică legea, autorităţile de reglementare şi serviciul judiciar.


Toţi operatorii sunt supuşi legilor din ţările în care operează şi trebuie să respecte legile respective. Aceasta include furnizarea informaţiilor tale agenţiilor care aplică legea, autorităţilor de reglementare şi instanţelor judecătoreşti, precum şi părţilor terţe în legătură cu proceduri sau investigaţii care pot avea loc oriunde în lume, atunci când acest lucru este obligatoriu. Dacă este permis, îţi vom trimite o astfel de solicitare sau te vom informa înainte de a răspunde, cu excepţia cazului în care acest lucru ar aduce atingere prevenirii sau detectării unei infracţiuni.


Furnizarea datelor personale, în scopul de a ne conforma solicitărilor obligatorii privind informaţiile tale, este o cerinţă de reglementare care depinde de solicitarea în cauză.


Justificarea utilizării: obligaţie legală; stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenţii legale.

 

     Cum păstrăm informaţiile tale în siguranţă?

   Utilizăm o varietate de măsuri de securitate, inclusiv instrumente de criptare şi autentificare, pentru a ajuta la protejarea şi menţinerea securităţii, integrităţii şi disponibilităţii informaţiilor tale.


Deşi nu putem garanta că transmiterea de date prin internet sau pe website este lipsită de atacuri cibernetice, noi, subcontractanţii noştri şi partenerii noştri de business ne străduim să menţinem garanţiile fizice, electronice şi procedurale pentru a-ţi proteja informaţiile în conformitate cu cerinţele aplicabile privind protecţia datelor. Folosim, printre altele, măsuri precum:

 

 • accesul personal strict la datele tale pe baza „necesităţii de a cunoaşte” şi doar în scopul comunicat;
 • transferul datelor colectate doar în formă criptată;
 • stocarea datelor strict confidenţiale – de exemplu, informaţii despre cărţile de credit –doar în formă criptată;
 • sistemele informatice de securitate pentru a interzice accesul neautorizat, de către hackeri, spre exemplu;
 • monitorizarea permanenta a accesului la sistemele IT pentru a detecta şi a opri utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal.

   În cazul în care ţi-am furnizat (sau ai ales) o parolă care îţi permite să accesezi anumite părţi ale website-ului nostru sau orice alt portal, aplicaţie sau serviciu pe care îl operăm, eşti responsabil de păstrarea confidenţială a acestei parole şi de respectarea oricărei alte proceduri de securitate asupra căreia te notificăm. Te rugăm să nu comunici o asemenea parolă nimănui.

 

     Măsurile de protecţie cu privire la informaţiile de localizare:

   Anumite servicii pot fi oferite doar în cazul în care dezvălui locaţia ta sau cea a automobilului tău. Tratăm cu toată seriozitatea confidenţialitatea informaţiilor despre locaţie.

   Următoarele măsuri de protecţie sunt aplicate informaţiilor privind locaţia (inclusiv informaţiile accesate ca parte a procesului de service al automobilului):

 • sunt reţinute doar într-o formă asociată cu tine şi cu automobilul tău atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul consimţit;
 • sunt obţinute sau accesate doar în această formă atunci când este necesar pentru a furniza serviciul solicitat sau în cazul în care suntem obligaţi să păstrăm şi/ sau să furnizăm informaţiile conform legii (iar în cazul în care suntem obligaţi să furnizăm informaţiile către organele de drept sau orice altă terţă parte, vă vom informa, cu excepţia cazului în care acest lucru ar aduce prejudicii prevenirii sau detectării unei infracţiuni sau dacă nu ni se permite să facem acest lucru);
 • informaţiile despre locaţia automobilului şi informaţiile despre locaţia dispozitivului nu sunt sincronizate decât dacă este necesar pentru furnizarea serviciului solicitat;
 • orice altă utilizare a informaţiilor despre locaţie în scopuri analitice va fi efectuată în mod ireversibil pe seturi de date anonime.

     Pentru cât timp vom păstra informaţiile tale?

   Vom păstra informaţiile tale doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care le-am obţinut şi pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru apărare în cazul unei reclamaţii împotriva noastră). Aşadar, dacă informaţia este utilizată în două scopuri, o vom reţine până la expirarea scopului cu cea mai lungă perioadă, dar vom înceta să o folosim în scopul cu o perioadă mai scurtă, odată ce această perioadă a expirat.


     Restricţionăm accesul la informaţiile tale persoanelor care au nevoie să le folosească în scopurile relevante.


Perioadele noastre de păstrare se bazează pe nevoile business-ului, iar informaţiile tale, care nu mai sunt necesare sunt ireversibil anonimizate (în plus, informaţiile anonime pot fi păstrate) sau distruse în siguranţă.


Utilizarea pentru asistenţă clienţi şi marketing: în legătură cu informaţiile tale utilizate în scopuri de asistenţă pentru clienţi şi în scopuri de marketing, este posibil să îţi păstrăm informaţiile în acest scop până la data ultimei obţineri a consimţământului de a-ţi transmite mesaje de marketing sau data la care ai răspuns ultima oară la o comunicare de marketing din partea noastră (alta decât cea a renunţării la primirea altor comunicări).


Utilizarea pentru a executa un contract privind vânzarea şi service-ul pentru automobile sau finanţarea automobilelor: în ceea ce priveşte informaţiile tale utilizate pentru a îndeplini orice obligaţie contractuală, putem păstra aceste date pe toată durata în care contractul rămâne în vigoare plus 10 ani de la ultimul contact pentru a răspunde oricăror întrebări sau pentru a soluţiona orice reclamaţii survenite ulterior încetării contractului.


În cazul în care există posibile pretenţii: în legătură cu orice informaţie despre care considerăm în mod rezonabil că va fi necesară apărarea, urmărirea sau formularea de pretenţii împotriva ta, a noastră sau a unei terţe părţi, putem păstra aceste date atât timp cât această pretenţie ar putea fi în termenul legal de a fi formulată.


Folosirea în vederea asigurării calităţii, cercetării şi dezvoltării: datele tale vor fi păstrate exclusiv într-o manieră anonimizată, adică nu vor fi legate de persoana ta.

Service Auto Multimarca Galati © Copyright 2018 • CUI 38185100 | Termeni si ConditiiDeclaratie Cookies | Site creat si optimizat de Agent Promovator